Interna sidor
Information till medlemmar i Stockholms närradioförening.

Veckoschema
Här finns hela veckans sändningsschema som ett rutnät.

Vita tider är lediga att boka.

Observera att tider som bryter ordinarie program, såsom nattsändningar, provsändningar, sändningar från kommunfullmäktige och speciella evenemang inte framgår av veckoschemat utan endast syns i dagschemat.

Referensband
Inspelning och leverans av pliktexemplar till Kungliga Biblioteket (tidigare SLBA) sköts av närradioföreningen centralt.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor
Login